Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators projekt Point Properties förvärvar sex centrumfastigheter från Diös för 737 Mkr

08:30 / 25 March 2022 Fastator Press release

Point Properties förvärvar sex fastigheter i Gävle, Skellefteå, Umeå och Falun. Total uthyrningsbar yta är 51.500 kvm och initiala hyresintäkter uppgår till 68 Mkr. Förvärvet innebär en ökning av Point Properties balansomslutning med 54%.

Point Properties ser möjlighet att skapa framtida byggrätter för 500 lägenheter om 40.000 kvm i dessa fastigheter, detta som tillägg till de 760 lägenheter som är planerade i Points övriga fastigheter.

-Det är med stor glädje Point Properties presenterar denna affär. Vi köper välskötta fastigheter på väldigt intressanta orter och stärker vår närvaro i norra Sverige, säger Magnus Åkesson, VD Point Properties.
Point Properties äger nu centrumfastigheter från Trelleborg i syd till Skellefteå i norr.

Points affärsidé är att bygga gröna hyresrätter mitt i staden, utan att ta ny mark i anspråk. Ett hållbart sätt att utveckla staden - med hundratals nya hyresgäster mitt i city skapas en vitamininjektion för staden.

-Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Diös på dessa orter för att fortsätta utveckla centrumkärnorna. Vi arbetar efter visionen om 15-minutersstaden och tillsammans kan vi förverkliga det i dessa städer. Se gärna vår film ’Jordens Affärsidé’ på https://www.pointproperties.se/jordens-affarside/ för att veta mer.

-Genom förvärven stärker vi inslaget av dagligvaruhandel i våra fastigheter ytterligare genom långa avtal med ICA och Coop Nord, fortsätter Magnus Åkesson.

På grund av det rådande världsläget är förvärven villkorade av sedvanlig finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00
Magnus Åkesson, VD Point Properties
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/