Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators innehavsbolag Företagsparken växer genom affär i Eskilstuna

14:00 / 10 March 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 120 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm med hyresintäkter om 7,7 Mkr.

Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter i snabb takt och stärker bolagets kassaflöde genom investeringar i det svenska näringslivets ryggrad - stadsnära företagsparker. Förvärvet i Eskilstuna ligger helt rätt i linje både avseende den geografiska placeringen och den typ av fastigheter Företagsparken vill ha i sin portfölj. Företagsparken ser över möjligheterna till ytterligare investeringar i Eskilstunaområdet.

-Vi ser fram emot en fortsatt transaktionsintensiv tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/