Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Omsättningsrekord för butikshandeln i Fastatorägda Point Properties fastigheter

07:30 / 10 February 2022 Fastator Press release

Under december 2021 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter med upp till +25% jämfört med föregående år. Det är långt över HUIs senaste prognos om +3% i december för både butiks- och on-linehandel i hela landet.

Butikshandeln i Point Properties ökade för hela 2021 med en stark återhämning jämfört med föregående år. Allra störst ökning stod december för. Stadskärnorna som Point verkar i har stått emot pandemin bättre än snittet för ”medelstora städer” enligt City Index.

- Generellt har butikshandeln i små- och medelstora städer klarat pandemiomställningen, bättre med små tapp i detaljhandeln och ökningar i dagligvaruhandeln samtidigt som Sveriges större städer tappat mer. Men siffrorna för våra handlare sticker ut, med mycket stark uppgång och alla våra enheter slår index, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Det rikstäckande Point Properties-konceptet handlar om att skapa förnyelse i Sveriges stadskärnor genom att omvandla före detta Domusvarhus i city till en attraktiv mix av gröna bostäder och nära handel.

- Att butikshandeln utvecklas så positivt i vårt innehavsbolag Points fastigheter är ytterligare en tydlig indikation på att vårt koncept ligger rätt i tiden, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Motala kommun har gett grönt ljus för 144 gröna byggrätter på taket av det före detta Domusvaruhuset vid Stora Torget i Motala efter en mycket snabb detaljplaneprocess. Nu står flera andra städer på tur i de för närvarande 13 kommuner där Point Properties arbetar med en grön cityförnyelse som ger både fler bostäder och stärker handeln.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 555

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap. 

Om Point Properties
Innehavsbolaget Point Properties är helägt av Fastator. Point återskapar levande och attraktiva stadskärnor i Sveriges små̊ och mellanstora städer. Point förvärvar och förädlar före detta Konsum- och EPA-varuhus i betong, bygger bostäder på̊ taken och tar ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/