Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggör tillväxtmål om minst 20 Mdkr 2023

14:30 / 8 February 2022 Fastator Press release

Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 Mkr till 4,0 Mdkr. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att tydliggöra ambitionen i det snabbväxande bolaget.

 Företagsparken ska vid utgången av 2023 ha ett fastighetsvärde om minst 20 Mdkr. Tillväxten ska ske genom förvärv samt utveckling av befintligt bestånd, och finansieras med en kombination av aktieemissioner, banklån och obligationer.

- Fastator sålde Offentliga Hus till SBB julen 2020 med en betydande vinst. Vi har därefter investerat vår kassa motsvarande 1,3 Mdkr i olika innehavsbolag, där vi ser Företagsparken som den enskilt snabbast växande stjärnan. Med 78% ägande ser vi otroligt stor potential i Företagsparkens tillväxt under stabila former. Fastators aktieägare kommer få stor glädje av att vara med på denna resa, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

- Realistiska mål och stora visioner är mottot i tillväxtbolag. Målet är känt för oss som dagligen jobbar med bolagets tillväxt, visionen håller vi för oss själva, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.

- Företagsparkens tillväxtmål hade kunnat sättas högre, men vi måste växa i den takt en effektiv organisation växer. Vi vill ha ordning och reda. Att vara VD för ett bolag vars fastigheter jag alltid sett som de mest intressanta på marknaden ser jag som en ynnest, äntligen! Jag trivs bäst där landet växer, fjärran från Stureplan. Under varje sten vi lyfter på ser vi tillväxt, kommenterar Joakim Orthén, Företagsparkens VD.

Fastator är ett investmentbolag vars ägande i Företagsparken idag utgör ett värde om cirka 1,9 Mdkr. Övriga innehav utgörs bland annat av Point Properties, Studentbostäder i Norden, Nordic PM, Svenska Bostadskompaniet och VreFast.
 
 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/