Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

16:30 / 8 February 2022 Fastator Press release

Fastator emitterade den 23 december 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 10 februari 2022. Med anledning av upptagande till handel har Fastator upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Fastators respektive Finansinspektionens webbplats.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/