Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Bokslutskommuniké 2021: Fastator gör 469 Mkr i vinst

07:30 / 16 February 2022 Fastator Press release

Fastator ökar vinsten med 93 % jämfört med samma period föregående år. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt.

Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021.
 
- Det är glädjande att kunna presentera ett rejält resultat efter utgången av årets sista kvartal. Dock ej överraskande för oss som dagligen jobbar i bolaget. Målet att växa Fastator ytterligare går från klarhet till klarhet och min bedömning är att våra innehavsbolag fortsatt har mycket mer att ge. Dessutom utvärderar vi ytterligare nya intressanta investeringar som vi hoppas kommer bli nya kugghjul i Fastators tillväxtmotor, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.
 
Perioden januari till december 2021
Periodens resultat, MSEK 469,0 (243,3)
Avkastning på eget resultat, % 26,4 (16,3)
Soliditet, % 33,5 (47,7)
Substansvärde, MSEK 2 278,6 (1 677,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning 29,32 (21,77)

Fastators bokslutskommuniké 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida,  https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/