Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken förvärvar för 175 Mkr och välkomnar Andreas Eneskjöld som aktieägare

07:30 / 17 November 2022 Fastator Press release

 
Fastators innehavsbolag Företagsparken förvärvar 9 fastigheter i de befintliga delmarknaderna Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 13 000 kvm med hyresintäkter om cirka 14 Mkr.
Förvärvet finansieras med eget kapital, beviljade banklån och nyemitterade aktier. Tillträde sker 1 december 2022.
 
I samband med förvärvet tecknar Andreas Eneskjöld genom sitt bolag Stadsnyckeln nyemitterade aktier i Företagsparken. Emissionskursen uppgår till 39 kronor per aktie, motsvarande aktuellt substansvärde per aktie och emissionskursen när Företagsparken nyligen tog in 900 MSEK genom en riktad kontant nyemission.
 
– Företagsparken följer upp nyligen genomförda förvärv med att förvärva ytterligare fastigheter för 175 Mkr och når med detta förvärv ett totalt fastighetsvärde om över 6,4 Mdkr samt stärker kassaflödet ytterligare. Vi är därutöver mycket glada över att välkomna Andreas Eneskjöld, med gedigen erfarenhet från branschen, som aktieägare i Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/