Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken tillträder fastigheter för 1,3 miljarder

13:00 / 26 October 2022 Fastator Press release

Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Fastators innehavsbolag Företagsparken 46 fastigheter. Den sammanlagda ytan är 94 000 kvm byggnader och 356 000 kvm mark. Fastigheterna återfinns i Stockholm och Västsverige. Alla villkor är uppfyllda. Finansiering sker via beviljade banklån och egen kassa.
- Vi letar hela tiden efter bra affärer. Vår pipeline är intressant. Dessa fastigheter gick igenom nålsögat och kommer ge aktieägarna rejäl tillväxt, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.
Företagsparken har efter förvärven fastigheter till ett värde om 6,3 miljarder.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/