Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

20:00 / 17 October 2022 Fastator Press release

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie.
Aktieägarlistan kommer uppdateras på bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/