Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 12 JANUARI 2022

10:20 / 12 January 2022 Fastator Press release

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 12 januari 2022. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Företagsparken Norden Holding AB till ledande befattningshavare och styrelseledamöter som även är ledande befattningshavare i AB Fastator.

Bolagsstämman godkände därmed samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till extra bolagsstämma och besluten kommer att framgå av protokoll från bolagsstämman som kommer publiceras på Fastators webbplats (www.fastator.se).

För mer information, vänligen kontakta:
Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022 kl 10.20 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/