Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken offentliggör preliminärt utfall för 2021 – positiv påverkan för Fastator om cirka 200 Mkr

07:30 / 24 January 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka 200 Mkr till Fastators totala resultat för det fjärde kvartalet 2021.

Fastator äger 78% av aktierna i Företagsparken.

- Det är glädjande att Företagsparken levererar bra resultat. Under 2021 har bolaget på ett imponerande sätt tagit verksamheten flera steg i rätt riktning och har nu uppnått ett fastighetsbestånd om över 4 Mdkr. Vi ser mycket fram emot ett spännande 2022 för Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/