Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Förändring i antal aktier och röster i Aktiebolaget Fastator

11:00 / 31 January 2022 Fastator Press release

Under december 2021 offentliggjordes att styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 684 198 aktier till en teckningskurs om 26,00 SEK. Till följd av detta har 684 198 aktier, motsvarande 684 198 röster, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under januari 2022.

Per 31 januari finns det 77 712 648 aktier och 77 712 648 röster i Fastator.

 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/