Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators rikstäckande projekt Point Properties får grönt ljus av Motala kommun för cityförnyelse efter rekordsnabb detaljplaneprocess

07:30 / 26 January 2022 Fastator Press release

Motala kommun har beslutat om den nya detaljplanen för stadens centrum. Fastators rikstäckande projekt Point kan nu efter en rekordsnabb process om endast 20 månader gå vidare med att förverkliga de 144 nya gröna byggrätterna.

Den första presentationen av projektet Kv. Plåtslagaren i Motala mötte höga hejarop från såväl invånare som kommunföreträdare – och nu är inte byggstart långt borta. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har klubbat igenom detaljplanen för projektet som kommer att ge stadens invånare ett mer levande och attraktivt centrum för både boende, handel och samhällsservice.

Den centralt belägna gallerian förvärvades 2019 och uppfördes ursprungligen i början av 1970-talet som ett av landets många Domus-varuhus. Det gamla varuhuset kommer nu under 2022 att börja sin förvandling till ett attraktivt boende genom att taket på den befintliga fastigheten bebyggs med nya gröna bostäder samt en grönskande innergård, vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken. Den genomtänkta arkitektoniska gestaltningen tillför, förutom gröna bostäder, även en förbättring av det offentliga rummet med ett rikare stadsliv, ökad trygghet och en större blandning av verksamheter och funktioner.

- Omvandlingen av området kring torget är ett viktigt steg i att skapa en mer levande, tryggare och tillgänglig plats för invånarna utöver tillskottet om 144 miljöklassade hyreslägenheter, säger Mark Henriksson, kommunalråd i Motala kommun.

Motala-projektet visar på styrkan i Point Properties unika koncept för gröna byggrätter som driver rekordsnabba detaljplaneprocesser.

- Med projektet i Motala visar nu Fastators innehavsbolag Point att de levererar på sin ambitiösa tidsplan och mål, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

- Det känns fantastiskt att vi snart kommer kunna sätta i gång med att förverkliga den vision vi har för Motalas stadskärna. I och med förädlingen av den här fastigheten kommer Motalaborna erbjudas boende på bästa läge med förbättrad service och handel. Det är en riktigt bra känsla, säger Magnus Åkesson, VD på Point Properties.

Point Properties avser att söka bygglov så snart planen vunnit laga kraft. Byggstart planeras preliminärt till våren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se +46 (0) 70 733 80 00

Magnus Åkesson, VD Point Properties
magnus.akesson@pointproperties.se +46 (0) 70 301 81 83

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap. 

Om Point Properties
Innehavsbolaget Point Properties är helägt av Fastator. Point återskapar levande och attraktiva stadskärnor i Sveriges små̊ och mellanstora städer. Point förvärvar och förädlar före detta Konsum- och EPA-varuhus i betong, bygger bostäder på̊ taken och tar ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/