Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fastators VD och CFO förvärvar aktier

Fastators VD Knut Pousette och CFO Christoffer Strömbäck har förvärvat aktier i Fastator över marknaden för cirka 1 Mkr vardera.
...

16:56 / 23 Dec Fastator Press release

Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken. Den ...

20:00 / 17 Oct Fastator Press release

Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni
Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)
Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)
So...

07:30 / 18 Aug Fastator Press release

VD Knut Pousette köper aktier för 1 Mkr

Fastators VD Knut Pousette har förvärvat aktier i Fastator över börsen för cirka 1 Mkr. Totalt har 71 015 aktier förvärvats till en kurs om ...

08:00 / 23 Jun Fastator Press release

Företagsparken välkomnar nya aktieägare

Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett få...

08:00 / 10 Jun Fastator Press release

Företagsparken förvärvar för 385 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäs...

07:30 / 25 Apr Fastator Press release

Avtal om likviditetsgarant avslutas

Fastator har sagt upp sitt avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgaranti för Fastators aktie. Avtalet träffades 2018 och syftet med garan...

09:00 / 17 Feb Fastator Press release