Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken förvärvar i Kungsbacka för 190 Mkr

07:30 / 21 September 2021 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 7 500 kvm med hyresintäkter om cirka 11 Mkr. Förvärvet avses finansieras med eget kapital och banklån. Tillträde är planerat till 1 december 2021.
 
– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva. Dessa fastigheter ligger i utmärkta lägen i Kungsbacka och har ett stort antal hyresgäster och bra kassaflöden. Företagsparken når med detta förvärv ett fastighetsbestånd om cirka 2,5 Mdkr. Utöver denna affär pågår förhandlingar om förvärv för ytterligare 800 Mkr, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/