Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör resultatet av tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

17:00 / 3 September 2021 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingande återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 17 augusti 2021 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående 500 Mkr seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och 700 Mkr seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 (”Obligationerna 2020/2024” och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 ”Obligationerna”).

För mer information om bakgrunden till Återköpserbjudandet, se pressmeddelandet under följande länk:
https://fastator.se/mfn_news/fastator-offentliggor-ytterligare-ett-aterkopserbjudande-under-sina-utestaende-obligationslan/

Meddelande om Återköpserbjudandet samt återköpsdokumentet finns under följande länk: https://fastator.se/for-investerare/aktie-och-aktieagare/obligationer/

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CEST den 3 september 2021 och har därmed förklarats avslutat. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1,25 Mkr relaterat till Obligationerna 2020/2024.

Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas att vara den 8 september 2021.

- I detta sista återköpserbjudande med anledning av vår försäljning av D-aktier i SBB, som vi erhöll när vi avyttrade Offentliga Hus, visar innehavarna av våra obligationer återigen ett starkt förtroende för oss vilket vi är tacksamma för, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/