Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör resultatet av tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

15:00 / 11 August 2021 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingande återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 28 juli 2021 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och 700 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 (”Obligationerna 2020/2024” och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 ”Obligationerna”).

För mer information om bakgrunden till Återköpserbjudandet, se Pressmeddelandet under följande länk: https://fastator.se/mfn_news/fastator-meddelar-forvantat-tvingande-aterkopserbjudande-under-sina-utestaende-obligationslan-2/

Meddelande om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://fastator.se/for-investerare/aktie-och-aktieagare/obligationer/

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CEST den 11 augusti 2021 och har därmed förklarats avslutat. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1,25 miljoner kronor relaterat till Obligationerna 2020/2024.

Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas att vara den 16 augusti 2021.

- Det är mycket glädjande att innehavarna av våra obligationer visar fortsatt mycket starkt förtroende för oss och väljer att i så hög utsträckning behålla sina Fastator-obligationer när vi nu var tvungna att erbjuda oss att köpa tillbaka obligationer till följd av vår försäljning av D-aktier i SBB som vi erhöll när vi avyttrade Offentliga Hus, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/