Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator, Point och Företagsparken förvärvar för totalt 385 Mkr

07:30 / 27 July 2021 Fastator Press release

Fastator och dess båda innehavsbolag Point och Företagsparken har genom olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Motala, Strömstad och Höganäs med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 39 000 kvm med hyresintäkter om cirka 30 Mkr.
 
Fastator förvärvar fastigheter i Motala med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 Mkr, Point i Strömstad med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 50 Mkr och Företagsparken i Höganäs med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 195 Mkr. Fastators och Företagsparkens förvärv har tillträtts och Points förvärv tillträds 30 september 2021.
 
Förvärven finansieras med eget kapital och banklån.
 
– Vi fortsätter att vara transaktionsintensiva och adderar ytterligare en fastighet till Point med potential för värdeskapande utveckling genom nybyggnation av bostäder ovanpå befintlig fastighet, samt ytterligare högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster till vårt innehavsbolag Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/