Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator och Företagsparken förvärvar för 780 Mkr och avyttrar för 245 Mkr

12:50 / 9 July 2021 Fastator Press release

Fastator och dess innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Helsingborg, Östersund, Höganäs, Skövde, Vara, Ale, Vårgårda samt Pedersöre i Finland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 780 Mkr och att avyttra fastigheter i Helsingborg med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 245 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 108 000 kvm med hyresintäkter om 52 Mkr och avyttringarna omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 22 000 kvm med hyresintäkter om 12 Mkr.
 
Tillträden och frånträden har skett respektive kommer att ske vid ett antal olika tidpunkter mellan 30 juni och 1 oktober 2021.
 
Förvärven finansieras med eget kapital och banklån. 
 
– Vi fortsätter att vara transaktionsintensiva och adderar högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster till vårt innehavsbolag Företagsparken, och vi arbetar vidare med ett flertal ytterligare potentiella förvärv, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/