Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken och Vivskä förvärvar för 140 Mkr

15:30 / 11 June 2021 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Helsingborg, Uddevalla, Ljungby och Motala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 105 Mkr. Förvärven omfattar 5 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 14 000 kvm.
 
Därutöver har Fastators innehavsbolag Vivskä ingått avtal om förvärv av en fastighet i Lomma mellan Malmö och Lund med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 35 Mkr med en uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvm.
 
– Vi fortsätter att addera högavkastande fastigheter till vårt innehavsbolag Företagsparken och förvärvar därutöver en fastighet i Lomma med bra potential, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/