Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken förvärvar för 160 Mkr

07:30 / 6 May 2021 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr. Förvärven omfattar 7 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 18 200 kvm och totala hyresintäkter om cirka 13 Mkr.
 
- Företagsparken fortsätter addera högavkastande fastigheter i Sveriges företagsparker till portföljen. Vi utvärderar ett stort antal ytterligare affärsmöjligheter och ser fram emot fortsatt tillväxt för Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/