Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 200 Mkr

16:00 / 27 May 2021 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 700 Mkr med ISIN: SE0014855284. Bolaget har, som tidigare offentliggjorts, den 22 september 2020 emitterat 500 Mkr under ramverket och genom emissionen av Obligationerna är därmed hela ramverket utnyttjat. Obligationerna emitterades på kurs 101% av nominellt belopp vilken motsvarar en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) plus 6,69%. Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

- Med en hög aktivitet för Fastator och våra innehavsbolag den senaste tiden genomför vi nu en emission av obligationer om 200 Mkr, vilket möjliggör ytterligare tillväxt. Vi utvärderar ett stort antal förvärvsmöjligheter och ser fram emot att öka takten än mer, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/