Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Delårsrapport januari – mars 2021

07:30 / 5 May 2021 Fastator Press release

Kvartalet januari-mars

Omsättning, MSEK   72,1 (62,7)
Periodens resultat, MSEK   0,9 (-21,4)
Avkastning på eget kapital, %   0,0 (-2,2)
Soliditet, %   44,3 (43,5)
Substansvärde, MSEK   1 685,2 (1 421,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning   21,9 (19,0)

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett kvartal i hög takt

Med lite mindre än hundra dagar på VD-stolen för Fastator känns det skönt att släppa rapporten för första kvartalet.

Vi har haft en hög aktivitet inom det som är själva kärnan i Fastators affärsidé - att som investmentbolag starta, utveckla och driva bolag inom fastighetsrelaterade segment.

Två nya transaktionsintensiva bolag har startats fram till april, ett helägt och ett JV-bolag med ett totalt fastighetsvärde om drygt 1,1 MDSEK, båda med syfte att i högt tempo finna lönsamma affärer, förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och
utveckling passar in i Fastators innehavsbolag. Fastator förvärvade även 50 procent av Svenska Bostadskompaniet AB som fokuserar på bostadsfastigheter i södra Sverige. Med totalt 300 MSEK i fastighetsvärde samt en gedigen pipeline och erfaren ledning ser jag fram emot bolagets utveckling.

Point Properties visade under kvartalet ytterligare styrkebesked kring sitt koncept att utveckla centrumhandel i små- och mellanstora städer. Med nya VD Magnus Åkesson på plats emitterade Point obligationslån om 600 MSEK under ett ramverk om totalt 800 MSEK. Fastigheter förvärvades i centrala Örnsköldsvik och i Göteborg vid Backaplan, precis i området där en ny stadsdel växer fram. Bland detaljister är intresset för Points koncept mycket stort, vilket avspeglar sig i att bland annat 4 000 kvm nya hyresavtal har tecknats med flera ankarhyresgäster.

Studentbostäder i Sverige är det enda renodlade studentbostadsbolaget på börsen och ledande i sitt segment. Med sammanlagt fyra förvärv, varav det senaste i april i Köpenhamn om 1,6 MDSEK, har bolaget ett fastighetsbestånd om totalt 6,0 MDSEK. I skrivande stund undersöker Studentbostäder möjligheterna att emittera hållbara obligationer om 500 MSEK.

Företagsparken tillträdde tillsammans med Fastator fastigheter om totalt 600 MSEK och bolaget har därmed ett totalt fastighetsvärde om 1,1 MDSEK, en mycket god början på en tillväxtresa med ett tvåsiffrigt mål inom ett par års tid.

Nordic PM är vårt förvaltningsbolag som också de visar på god tillväxt både genom Fastatorgruppen och utomstående kunder. Men framförallt är Nordic PM något av smörjmedlet för tillväxtmotorn Fastator. De finns över hela landet, ser möjligheter och
lösningar, och är en trygghet och förutsättning för våra innehavsbolags höga tillväxttakt och alla hyresgästers bästa.

Jag ser verkligen fram emot att fortsätta leda Fastator tillsammans med ett mycket sammansvetsat team, välfylld kassa, en pipeline med mycket affärer och alla de möjligheter som Fastators affärsidé som investmentbolag rymmer.

Knut Pousette, VD

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/