Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator skapar nytt JV-bolag och förvärvar för 357 Mkr

07:00 / 23 April 2021 Fastator Press release

Som tidigare pressmeddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare ett transaktionsintensivt fastighetsbolag.

Fastator har ingått avtal om att starta ett nytt joint venture-bolag. Fastator kommer att äga 50% och Broadgate Asset Management kommer att äga 50%. Broadgate Asset Management är verksamt på den nordiska marknaden med gedigen erfarenhet av värdeskapande fastighetsinvesteringar. Bolaget kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Joint venture-bolaget har ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag.

Joint venture-bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 Mkr. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 35 000kvm och totala hyresintäkter om cirka 30 Mkr.

- Fastators mål är att visa högre tillväxt än vad fastighetsmarknaden generellt presterar. Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete. Det nya bolaget är tänkt att växa med minst en miljard kronor per år, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/