Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör årsredovisning för 2020

07:00 / 7 April 2021 Fastator Press release

Fastators årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2020 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan. 

Fastators VD Knut Pousette och Vice VD Svante Bengtsson presenterar även bolaget och årsredovisningen för 2020 i en videopresentation, https://fastator.se/for-investerare/presentationer/.

Fastators årsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 maj kl. 10.00 på Linnégatan i Stockholm.  Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
 
För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 733 80 00

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2021 kl 07.00.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/