Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Svenska Bostadskompaniet förvärvar fastigheter för 116 MSEK i Skövde och Falköping

07:30 / 31 March 2021 Fastator Press release

Fastators nya innehavsbolag SBK Svenska Bostadskompaniet AB (”Svenska Bostadskompaniet”) förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt fastighetsvärde om 116 MSEK. Genom förvärven utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter till ett totalt värde om cirka 300 MSEK.

Svenska Bostadskompaniets förvärv av de två fastigheterna i Skövde och fastigheten i Falköping går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning.

De tre nya fastigheterna består av sammanlagt 92 bostadslägenheter, 7 200 kvm boarea och förvärvades baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 116 MSEK.

Svenska Bostadskompaniet finansierar förvärven med eget kapital och banklån. Tillträde sker i slutet av april.

Expansionen har bara börjat
- När Fastator i februari gick in med kapital och blev 50% delägare kunde vi snabbt säkra och landa några pågående affärmöjligheter. Fastigheten i Falköping är särskilt intressant då den har en kombination av starkt kassaflöde och stora utvecklingsmöjligheter då ytterligare 25 lägenheter kan byggas i befintliga byggnader utöver de nuvarande 64 lägenheterna, kommenterar Svenska Bostadskompaniets VD Johan Fogelberg.

- Det känns mycket bra att Svenska Bostadskompaniet fortsätter att växa och adderar ett antal fastigheter som passar mycket väl in i bolaget. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt och det finns goda förutsättningar för det i form av en gedigen pipeline, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD och tillika styrelseledamot i Svenska Bostadskompaniet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/