Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators innehavsbolag Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 600 mkr

15:36 / 12 March 2021 Fastator Press release

Point Properties Portfolio 1 AB (publ), en del av Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB, har idag emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en fast ränta om 5,0%.

Point Properties Portfolio 1 AB (publ), en del av Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB, har idag emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en fast ränta om 5,0%.

Nettolikviden från obligationslånet kommer att användas för att refinansiera Points befintliga säkerställda obligationslån om 375 mkr, refinansiera lån som upptogs i samband med förvärven i Örnsköldsvik och Karlskoga om 150 mkr samt för generella företagsändamål.

- Vi är tacksamma för det stora intresset vi mottagit från obligationsinvesterare och gläds åt att ha framgångsrikt emitterat en utökad obligationsfinansiering trots rådande pandemi. Point valde att lösa den tidigare obligationsfinansieringen i förtid eftersom vi ser att de pågående processerna med nya detaljplaner går snabbare än förväntat. Den utökade lånevolymen frigör också mer kapital för investeringar, däribland fortsatt utveckling av ytterligare detaljplaner för byggnation av bostäder på Points centralt placerade fastigheter, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/