Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator och Företagsparken har i mars tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om 600 Mkr

13:25 / 31 March 2021 Fastator Press release

Fastator och Företagsparken har under mars månad tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Förvärvet är offentliggjort sedan tidigare och fastigheterna är belägna på ett flertal olika orter och har en total uthyrningsbar yta om cirka 148 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 65 Mkr. Cirka hälften av förvärvet har tillträtts av Fastator och cirka hälften av Fastators innehavsbolag Företagsparken, vilket ägs till 50% av Fastator. Finansiering har skett med befintlig likviditet samt lånefinansiering.

Därutöver har Företagsparken under första kvartalet genomfört ett mindre förvärv av en fastighet i Karlstad med ett underliggande fastighetsvärde om 8 Mkr.

- Vi håller ett högt tempo vad avser att skapa tillväxt i våra innehavsbolag och Företagsparken har nu tillträtt fastigheter med bra kassaflöden, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/