Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator etablerar transaktionsintensivt bolag med ett initialt kapital om 800 Mkr

15:00 / 31 March 2021 Fastator Press release

Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 Mkr, varav 200 Mkr från Fastator. Fastator kommer att äga 100% av Vivskä.

Verksamheten kommer att bestå i att förvärva och avyttra fastigheter. Särskilt fokus kommer initialt att vara på att förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag Företagsparken, vilket Fastator äger 50% av. Vivskä kan även komma att investera direkt i Företagsparken.

- Med detta nya bolag med fokus på fastighetstransaktioner skapar vi förutsättningar att vara ännu mer aktiva på transaktionsmarknaden. I förlängningen är tanken dessutom att det ska vara en katalysator för tillväxt i vårt innehavsbolag Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/