Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators helägda innehavsbolag Point har redan planbesked för 444 lägenheter på tre orter

08:00 / 9 February 2021 Fastator Press release

 Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg. Detta endast efter drygt ett år sedan den första utställningen för projekten lanserades.

- Mottagandet av Points projekt har varit överväldigande. Invånare, lokalmedia och politiker på alla orter, talar med en röst och vill ha projekten klara så fort som möjligt. Så det goda och nära samarbetet med kommunerna är ett rent nöje, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.
 
Point fokuserar på att återskapa levande stadskärnor runt om i landet genom att utveckla sina centrumfastigheter och ta ett helhetsgrepp kring boende, handel och samhällsservice. Point äger idag 16 fastigheter över hela landet till ett bokfört värde om 1,1 Mdkr, exklusive byggrätter.
 
- Points fastigheters bruttoarea ökar i detta första steg med 30% till sammanlagt ca 130 000 kvm. Och samtidigt är det både ett kvitto och en sporre för oss att fortsätta att hålla en hög tillväxttakt, kommenterar Magnus Åkesson.

Byggstart för det första bostadsprojektet är under upphandling med beräknad start i oktober 2021.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/