Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator presenterar nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy

07:35 / 18 February 2021 Fastator Press release

Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé. Utgångspunkten är fortsatt att bolaget ska skapa värde genom att bygga morgondagens marknadsledare i fastighetssverige, med starka makrotrender i ryggen.

”Fastator har vuxit snabbt och lönsamt. Affärsmodellen är unik och bevisat framgångsrik. Styrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut om nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt förtydligat mission, vision och affärsidé.”, kommenterar Björn Rosengren, Fastators styrelseordförande.

Finansiellt mål

Årligt resultat överstigande 4,00 kronor per aktie.

Utfall senaste 3 åren:

  • 2020: 2,94 kronor
  • 2019: 6,45 kronor
  • 2018: 4,53 kronor

Utdelningspolicy

Stabilt ökande årlig kontant utdelning samt från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag.

Utfall senaste 3 åren:

  • 2020: föreslagen kontant utdelning om 0,65 kronor per aktie
  • 2019: kontant utdelning om 0,60 kronor per aktie och sakutdelning av aktier i Offentliga Hus om 1,02 kronor per aktie
  • 2018: ingen utdelning

Mission

Att med nytänkande och framåtanda identifiera fastighetsrelaterade makrotrender som kan bidra till att utveckla Sverige och att omsätta dessa i lönsamma och hållbara tillväxtbolag.

Vision

Vi förändrar Sverige genom våra fastigheter som skapar livskraftiga och hållbara närmiljöer för människor och natur.

Affärsidé

Vi skapar värde genom att starta, utveckla och driva bolag inom nya fastighetsrelaterade segment i Sverige. Med vårt kunnande, stora nätverk och ständiga bevakning av marknad och omvärld, ser vi det andra inte ser och hittar nischerna med hållbara och goda tillväxtmöjligheter.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/