Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör resultatet av tvingande återköpserbjudandet under sina utestående obligationslån

17:00 / 8 February 2021 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingade återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 20 januari 2021 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående 500 miljoner kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och 500 miljoner kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 under ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor (”Obligationerna 2020/2024” och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 ”Obligationerna”).

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CEST den 8 februari 2021. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 12,5 miljoner kronor (6,25 miljoner kronor relaterat till Obligationerna 2020/2023 och 6,25 miljoner kronor relaterat till Obligationerna 2020/2024).

Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas att vara den 15 februari 2021.

- Det är mycket glädjande att våra obligationsinnehavare visar ett fortsatt starkt förtroende för Fastators förmåga att skapa stabil avkastning. Endast 12,5 Mkr av totalt utestående 1 000 Mkr valde att acceptera detta återköpserbjudande på 101% av nominellt belopp, som vi enligt våra obligationsvillkor hade en skyldighet att lämna med anledning av försäljningen av innehavet i Offentliga Hus. Vi ser fram emot att fortsatt förvalta våra obligationsinnehavares kapital och skapa tillväxt för Fastator, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/