Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator blir delägare i Svenska Bostadskompaniet

08:00 / 8 February 2021 Fastator Press release

Fastator har ingått avtal om att förvärva 50% av SBK Svenska Bostadskompaniet AB genom att teckna aktier i en nyemission som möjliggör för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa.

Svenska Bostadskompaniet äger idag fem bostadsfastigheter i Skövde och Jönköping med ett totalt fastighetsvärde om cirka 175 Mkr. Ytterligare förvärv planeras i regionen.

– Att agera i ett segment där styckesfastigheterna ofta är för stora för lokala aktörer och för små för de större fastighetsaktörerna, är ett mikrosegment som har en mycket stark tillväxtpotential. Dessutom sker tillväxten i en stabil del av Sverige, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Svenska Bostadskompaniets VD Johan Fogelberg har tidigare varit med och byggt upp bostadsbolagen Din Bostad AB och Willhem AB med totalt över 25 000 lägenheter.

– Vi är glada för Fastators förtroende som stärker våra möjligheter för fortsatt stark tillväxt inom bostadssegmentet på våra identifierade tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Vi har ett antal pågende förvärv och söker löpande fler fastigheter, kommenterar Johan Fogelberg, VD Svenska Bostadskompaniet.

Resterande 50% av Svenska Bostadskompaniet ägs till lika delar av VD Johan Fogelberg, styrelseordförande Klaus Jäntti (tidigare VD på Brummer och Partners), Gustav Rehnqvist (tidigare SEB Enskilda, Deutsche Bank, Pareto Securities och Cushman & Wakefield) och Anders Thorell (tidigare Bjurfors, Cushman & Wakefield och Newsec).

Initialt investeras cirka 35 Mkr och Fastators VD Knut Pousette kommer att sitta i styrelsen för Svenska Bostadskompaniet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/