Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) Bokslutskommuniké 2020

07:30 / 18 February 2021 Fastator Press release

Perioden januari-december

Omsättning, MSEK 263,2 (218,4)

Periodens resultat, MSEK 213,8 (482,1)

Avkastning på eget kapital, % 14,4 (42,2) 

Soliditet, % 47,1 (43,9)

Substansvärde, MSEK 1 647,8 (1 439,9)

Resultat per aktie efter utspädning,kr 2,9 (6,5)

Substansvärde per aktie efter utspädning,kr 21,4 (19,3)

Kvartalet oktober-december

Omsättning, MSEK 74,4 (72,6)

Periodens resultat, MSEK 61,0 (279,8)

Avkastning på eget kapital, % 4,1 (24,3)

Soliditet, % 47,1 (43,9)

Substansvärde, MSEK 1 647,8 (1 439,9)

Resultat per aktie efter utspädning,kr 0,8 (3,7)

Substansvärde per aktie efter utspädning,kr 21,4 (19,3)

 
KOMMENTAR FRÅN VD

Med resultatökning som stafettpinne

”Vi skapar värde genom att starta, utveckla och driva bolag inom nya fastighetsrelaterade segment. Med vårt kunnande, stora nätverk och ständiga bevakning av marknaden och omvärlden ser vi det andra inte ser. Vi hittar nischerna med goda tillväxtmöjligheter.”

Offentliga Hus startas 2011 som något av en pionjär inom samhällsfastigheter, bolaget byggdes upp steg för steg, och avyttras den 18 december 2020. Med en köpeskilling om 1 040 Mkr för Fastators aktieandel är det förutom en god affär, även ett utmärkt exempel på hur vi arbetar. Helt enkelt hur vi genomför vår affärsidé från ax till limpa – där vi också säljer limpan.

Fastator är ett fastighetsinvestmentbolag. Vår styrka är att bygga värden. Vårt mål är att alltid skapa höga vinster i förhållande till börsvärdet. Och här låter jag siffrorna tala sitt tydliga språk; i snitt från 2017 till 2020 har Fastator presterat en vinst per aktie i förhållande till börskurs om 37,3 procent. Inte många börsnoterade bolag kan visa dessa siffror. Fastators aktieägare är därmed bara att gratulera.

Tillväxt i bolag är förknippat med bolagets affärsidé och genomförandegrad. Jag tänker inte gå djupare in på det, utan bara konstatera att Fastator gör rätt investeringar, och detta har inte att göra med hur marknaden ser ut, det handlar om hårt arbete. Att starta ett fastighetsbolag och luta sig mot inflation kan vem som helst göra. Det är inte det vi gör, vi skapar värden, som ger vinst.

Någon som jag både gratulerar och välkomnar är Fastators nya VD Knut Pousette! Det känns skönt att kunna lämna över stafettpinnen i hans händer, i trygg förvissning om att han kommer att fortsätta fokusera på resultat. Med ett bolag som har en välfylld kassa på över en miljard, riktigt fina tillgångar med fantastisk potential och en solid affärsidé. Själv kommer jag att ägna mig åt det jag är bäst på, affärsutveckling inom Fastators innehavsbolag och se runt hörnen, det som andra inte ser.

Joachim Kuylenstierna, tidigare VD Fastator

Jag kan bara tacka styrelsen och Joachim för förtroendet att bli Fastators VD. Det är faktiskt lite som att komma till dukat bord. Ofta måste ju tillträdande VD:ar inte bara sätta sig in i bolaget utan även städa och ordna där det behövs. Fastator är ett välmöblerat bolag med ordning och reda och har ett starkt väldrillat team där vi gemensamt direkt kan fokusera på bolagets paradgren, resultatökning. Med över en miljard i kassan ser jag nu fram mot att fortsätta arbeta traditionsenligt med att leverera resultat.

Knut Pousette, VD Fastator

Fastators bokslutskommuniké 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida,  https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/