Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators innehavsbolag VreFast fortsätter växa i Stockholm och Mälardalen

07:30 / 20 December 2021 Fastator Press release

Tillväxtresan fortsätter för Fastators innehavsbolag VreFast med ytterligare investeringar inom bostadssegmentet i attraktiva Mälardalen. VreFast har förvärvat fastigheter i Stockholm och Arboga med ett totalt fastighetsvärde om cirka 200 MSEK.

- Det är glädjande att ännu ett innehavsbolag fortsätter att hålla hög tillväxt på geografiskt viktiga marknaderna Stockholm och Mälardalen, säger Knut Pousette, VD Fastator.

VreFast (delägt utav Vrenen och Fastator) har förvärvat totalt fyra bostadsfastigheter i tillväxtmotorn Mälardalen. I en av Stockholms närförorter, Rågsved, har en fastighet om 60 lägenheter fördelat på ca 3 700 kvm förvärvats. Fastigheten ligger nära belägen både kollektivtrafik och service. I Arboga har tre fastigheter bestående av 69 lägenheter och en förskola om ca 5 300 kvm förvärvats. På en av fastigheterna finns en byggrätt om ca 2 000 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till totalt cirka 200 MSEK och fastigheterna har tillträtts.

VreFasts strategi är att långsiktigt äga och förvalta bostadsfastigheter som är geografiskt placerade till pendlingsorter med god tillväxt i Mälardalen med omnejd. Dessa transaktioner är bolagets första och framåt är målsättningen att bygga ett bestånd om ca 500 - 1 000 lägenheter under 2022. Fastator äger 43 procent av VreFast. 

 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/