Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator emitterar obligationer om 200 Mkr

16:30 / 16 December 2021 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr, inom ett rambelopp om 1 000 Mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50% och har slutligt förfall i december 2025. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

– Vi fortsätter att växa och utvärderar på löpande basis ett stort antal förvärvsmöjligheter. Med denna transaktion så stärker vi våra möjligheter att kunna genomföra attraktiva förvärv, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Nordea Bank Abp har agerat arrangör och bookrunner i samband med emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/