Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators innehavsbolag Point visar vägen för hållbar bostadsutveckling – bygger inte på gröna ytor

20:00 / 23 November 2021 Fastator Press release

84 000 kvadratkilometer av svensk jordbruksmark, motsvarande två tredjedelar av hela Öland, har försvunnit på 10 år. En ohållbar utveckling om Sveriges klimat- och självförsörjningsmål ska uppnås. Point Properties har visat att en annan väg är möjlig. Med bostäder i flera våningar på taket av gamla Konsumvaruhus i svenska små- och mellanstora städer kan 10 000-tals nya bostäder skapas och därmed även återskapa levande och attraktiva stadskärnor – utan att en enda potatis kommer i kläm.

När värdefull jordbruksmark blir bostäder så förstörs för alltid gröna ytor som är viktiga för Sveriges framtid. Klimatförändringarna gör dessutom att svensk jordbruksmark förväntas öka mest i värde i Europa till 2070. Men trots att det egentligen är förbjudet att bygga på jordbruksmark så fortsätter ofta nyproduktion av bostäder på bördiga marker. Så behöver det inte vara.

Idag den 23 november premiärvisades filmen ”Jordens affärsidé” på biografen Park i Stockholm. En film producerad av Fastator för att visa på hur Point Properties skapar levande stadskärnor på ett nyskapande sätt.

- Point Properties har visat att det går att tillföra nya bostäder i Sverige och samtidigt leverera på både ekologisk ekonomisk och social hållbarhet. När Point bygger lägenheter på befintliga takytor i citykärnan skapas nytt liv i många av Sveriges mindre städer, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

- För närvarande förvandlar vi stadskärnor till stadsstjärnor i 12 svenska kommuner, och många fler är på väg. Med rekordsnabba detaljplaneprocesser, övertecknade intresseanmälningar för våra bostäder och ökningar i cityhandeln även under pandemin, känner vi att Points koncept ligger helt rätt i tiden, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Se filmen här: www.fastator.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se, +46 (0) 70 733 80 00

Magnus Åkesson, VD Point Properties
magnus.akesson@point.se , +46 (0) 70 301 81 83

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap. 

Om Point Properties
Innehavsbolaget Point Properties är ett helägt bolag till Fastator. Det är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor i Sveriges små och mellanstora städer. Point förvärvar och förädlar före detta Konsum- och EPA-varuhus i betong, bygger bostäder på taken och tar ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/