Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator expanderar – nu bostäder i Mälardalen

07:30 / 18 November 2021 Fastator Press release

Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet. Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast. Bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt i Mälardalen med fokus på förvaltning, hållbarhet och driftoptimering.

Fastator gör därmed sin andra investering inom bostadsegmentet eftar att tidigare i år ha förvärvat 50% av SBK Svenska Bostadskompaniet AB med bostadsfastigheter i Skövde, Jönköping och Falköping.

VreFasts strategi är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter som är geografiskt allokerade till pendlingsorter med god tillväxt och en diversifierad ekonomi. Bland övriga investerare finns grundarna av Vrenen som även kommer att ansvara för den operativa driften av VreFast.
Fastators nya JV-partner Vrenen grundades 2015 och har i två strukturer förvärvat fastigheter för cirka 1 200 MSEK. Vid avyttrande av dessa portföljer har en genomsnittlig avkastning (IRR) om 76% uppnåtts.

- Fastators tillgångsmassa har vuxit med 38% hittills i år. Samtidigt har det egna kapitalet ökat. Vi välkomnar Vrenen och har höga förväntningar då deras ledning tidigare har bevisat hög tillväxt. Vi ser fram emot att vara en del av denna tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Fastators tillgångar uppgick till 4,7 miljarder kronor per den 30 september 2021. Fastator har idag underliggande hel- eller delägda bolag med en gemensam balansomslutning om 12 miljarder kronor. Nu tillförs ytterligare ett.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/