Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2021

07:30 / 4 November 2021 Fastator Press release

Kvartalet juli-september

Omsättning, MSEK 82,2 (55,8)
Periodens resultat, MSEK 170,0 (66,0)
Avkastning på eget resultat, % 10,0 (4,4)
Soliditet, % 38,1 (47,0)
Substansvärde, MSEK 1 874,0 (1701,1)
Substansvärde per aktie efter utspädning 24,3 (22,1)

KOMMENTAR FRÅN VD

Fortsatt värdeutveckling

När jag började som VD för Fastator, var mitt första uppdrag att leda arbetet mot en börsintroduktion av bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nu är den genomförd. Noteringen på Nasdaq Stockholm bedöms förbättra förutsättningarna för att utöka Fastators aktieägarbas samtidigt som det ger oss en bättre tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

Bolaget har samtidigt haft en stark tillväxt och innehavsbolagen har vuxit alldeles förträffligt. Idag har Fastator cirka 1,9 MDSEK i substansvärde och en stabil kassa. Med detta i ryggen ser jag nu fram emot att använda min kraft i det som Fastator gör bäst, att skapa värde och tillväxt för sina aktieägare.

Det tredje kvartalet har varit transaktionsintensivt för våra innehavsbolag. Företagsparken har genomfört ett flertal förvärv i Södra Sverige, Stockholms län samt Finland och har under det senaste halvåret tredubblat sin balansräkning. Nordic PM köper ytterligare bolag inom fastighetsförvaltning och stärker på så vis sin närvaro i Sverige. Studentbostäder i Norden har fortsatt sin nordiska expansion och har gjort ett strategiskt förvärv i Norge av en studentbostadsfastighet intill Pilot Flight Academy i Torp. Sist men inte minst har Point Properties förvärvat fastigheter i Motala och Strömstad. Det är mycket glädjande att innehavsbolagen lyckas göra så bra fastighetsförvärv med stabila hyresgäster. Det kommer leda till en fortsatt god tillväxt.

Fastighetsutveckling är det Fastator och dess innehavsbolag är bäst på. Aktiv fastighetsutveckling är där vi kan tjäna störst pengar dvs från ett hus som kräver ett nytt angreppssätt som tex Points fastigheter – från handelsfastighet till bostadsfastighet. Nu har några av dessa fastigheter tagit det steget och vi har fått bostadsbyggrätter på taken. Det ger en kraftfull värdeutveckling. Det kommer vi fortsätta med, att ge värdeutveckling.

Knut Pousette, VD Fastator

Fastators rapport för Q3 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/