Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktieköp för drygt elva miljoner kronor av nuvarande och tillträdande VD samt ledande befattningshavare

09:10 / 13 January 2021 Fastator Press release

Efter att Fastator den 18 december 2020 meddelat att man realiserat sitt innehav i Offentliga Hus i Norden AB och anställt ny VD, har ett antal personer i nuvarande ledningsgrupp och styrelse (inklusive närstående) köpt ytterligare aktier i Fastator. Även tillträdande VD, Knut Pousette, har köpt aktier för fem miljoner kronor över börsen. Totalt har 112 600 aktier köpts till ett lägsta genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) om 97 kronor per aktie och ett högsta GAV om 102 kronor. Aktieköpen har skett under perioden 29 december 2020 till 8 januari 2021. Ledande befattningshavare har enligt gällande regelverk rapporterat sina transaktioner via Finansinspektionens insynsregister (www.fi.se). För att ge en samlad bild av samtliga transaktioner som skett under perioden återges den information om aktieköpen som bolaget har kännedom om nedan.

Person Antal GAV Värde kr
Mats Lundberg, styrelseledamot 10 000 100,36 1 003 600
Mats Lundberg - närstående 3 100 97,00 300 700
Joachim Kuylenstierna, nuvarande VD 29 000 99,71 2 891 590
Joachim Kuylenstierna, nuvarande VD 18 000 99,49 1 790 820
Knut Pousette, tillträdande VD 50 000 100,00 5 000 000
Svante Bengtsson, vVD 250 102,00 25 500
Svante Bengtsson, vVD 2 250 100,50 226 125
Totalt 112 600 99,81 11 238 335

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/