Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fastator emitterar obligationer om 200 Mkr

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr, inom ett rambelopp om 1 000...

16:30 / 16 Dec Fastator Press release

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2021 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk ...

13:45 / 29 Oct Fastator Press release

Företagsparken förvärvar för 160 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvä...

07:30 / 6 May Fastator Press release

Delårsrapport januari – mars 2021

Kvartalet januari-mars
Omsättning, MSEK 72,1 (62,7)
Periodens resultat, MSEK 0,9 (-21,4)
Avkastning på eget kapital...

07:30 / 5 May Fastator Press release

Knut Pousette tillträder som VD i Fastator

Som tidigare meddelats tillträder Knut Pousette idag den 1 februari som VD i Fastator. Han efterträder Joachim Kuylenstierna som nu fokusera...

07:30 / 1 Feb Fastator Press release

Fastator verkställer aktiesplit

Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelse...

11:45 / 12 Jan Fastator Press release