Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten 'Watch Positive'- hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg

07:30 / 25 September 2020 Fastator Press release

Idag publicerade Nordic Credit Rating (NCR) en "Rating Update" för Offentliga Hus i Norden AB. Bolagets utsikt är "on Watch Positive" i avvaktan på bolagets börsnotering som planeras till oktober månad. Nordic Credit Rating meddelar ett oförändrat kreditbetyg BB- men skriver, "By placing the long-term rating on Watch Positive we are signalling a high likelihood of a one-notch upgrade in the next three months pending successful completion of the IPO."

Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus, kommenterar:

- Ett av våra viktigaste operationella mål är att uppnå kreditbetyget Investment Grade och dagens uttalande från Nordic Credit Rating visar att vi är på rätt väg. Med detta besked är sannolikheten hög att vårt kreditbetyg kommer höjas till BB redan under innevarande år. För Offentliga Hus innebär ett höjt kreditbetyg att bättre finansiella villkor kan uppnås, framför allt vid emissioner av icke säkerställda lån. De förbättrade utsikterna för vårt kreditbetyg är helt i linje med vår strategi som innebär fokus på samhällsfastigheter med långa och stabila kassaflöden inom utbildning, vård och omsorg och kontor för offentlig förvaltning.

Nordic Credit Ratings fullständiga rapport finns att ladda ner på:

https://nordiccreditrating.com/uploads/2020-09/NCR_-_Offentliga_Hus_i_Norden_AB_publ_-_Rating_Update_25_Sep._2020.pdf

samt på Offentliga Hus hemsida https://offentligahus.se/for-investerare/analyser/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/