Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Styrelse och ledning köper aktier i Fastator

08:00 / 31 July 2020 Fastator Press release

- Fastators fantastiska tillväxtresa har sin grund i ett lysande teamarbete. Så det är med stor glädje som jag också ser hur detta team fortsätter att investera i Fastator, ett kvitto på teamets fasta tro och förväntan på det egna arbetet och bolagets fortsatta tillväxtresa, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Carl Bildt, styrelseledamot i Fastator sedan 2015, kommenterar sitt engagemang:

 - Jag har sett bolagets utveckling sedan jag gick in styrelsen för ett antal år sedan. Som insynsperson i ett snabbrörligt bolag är det dock sällan man får tillfälle att investera större poster, så när tillfälle nu gavs var det självklart att ta möjligheten.

Antalet aktier och röster i Aktiebolaget Fastator ("Fastator") har ändrats till följd av registrering av bolagets tidigare kommunicerade företrädesemission och nyttjande av teckningsoptioner, gemensamt benämnda ("Emissionerna"). 

Inom ramen för Emissionerna tecknades totalt 315 369 aktier.
Fastators styrelse och ledning tecknade sig för aktier enligt följande tabell:

Svante Bengtsson, vice VD                       83 000 aktier för 6 424 200 kr 

Anders Mossberg, ledamot                       54 203 aktier för 4 195 312 kr 

Carl Bildt, ledamot                                     41 344 aktier för 2 276 026 kr 

Björn Rosengren, ordföranden,                 39 706 aktier för 3 073 244 kr 

Christoffer Strömbäck, CFO                      10 964 aktier för 848 614 kr

Utöver styrelse och ledningsgrupp tecknade nyckelpersoner 86 152 aktier. 

Efter Emissionerna uppgår aktiekapitalet i Fastator per den 31 juli 2020, den sista handelsdagen i månaden, till 22 937 104,60 kronor, fördelat på 14 335 690 aktier. Bolaget äger inga egna aktier. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/