Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus uppdatering kring kapitalanskaffning och börsintroduktion

09:00 / 2 June 2020 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus offentliggjorde igår att Offentliga Hus ingått avtal om förvärv i Göteborg. I pressmeddelandet återgavs även en kort uppdatering kring planerad kapitalanskaffning och börsintroduktion som här för tydlighets skull upprepas. 

Pressmeddelandet innehöll information om att Offentliga Hus fortsatt ser ett starkt flöde av intressanta transaktionsmöjligheter och att bolaget fortfarande inte sett någon påverkan på hyresintäkterna i förvaltningsportföljen av de samhällsproblem som utbrottet av Covid-19 medfört. Vidare framgick att arbetet med att bygga ut och stärka Offentliga Hus organisation fortlöper och att bolaget siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/