Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point lanserar boende i Trelleborgs citykärna

14:25 / 17 June 2020 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar sitt projekt "Kvarteret Valfisken" i Trelleborg med utställning för allmänhet och politiker. Påbyggnationen gäller Valengallerian i centrala Trelleborg med åtta våningar i tre huskroppar och 144 hyreslägenheter med total boarea om ca 14 000 kvm som ska stå klart 2022. 

Points idé är att äga centrumfastigheter i små och mellanstora städer och ta ett helhetsgrepp kring boende, handel och service och därigenom skapa mer långsiktigt livskraftiga stadskärnor som kommer hela orten tillgodo.  Trelleborg är det andra projektet efter Motala som lanserats, totalt äger Point 12 fastigheter i södra och mellersta Sverige. 

- Vi har redan fått drygt 100 intresseanmälningar för boende samt mycket positiva reaktioner från såväl allmänhet som politiker. När Point visar hur dessa gamla betongbunkrar som står mitt i städerna faktiskt kan förvandlas från fult till vackert och återigen skapa liv och rörelse i tynande stadskärnor, blir dessa fastigheter en samlande symbol för orternas positiva framtid, en reaktion som vi ser tydligt i både Trelleborg och Motala, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Läs mer om projekten på www.pointproperties.se  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/