Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

07:00 / 6 May 2020 Fastator Press release

Kvartalet januari - mars

Omsättning, MSEK                                                           62,7 (36,3)

Periodens resultat, MSEK                                          -21,7 (83,9)
Avkastning på eget kapital, %                                          -2,2 (10,6)
Soliditet, %                                                                       43,5 (53,6)

Substansvärde, MSEK                                                     1 421,0 (1 015,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK               95,10 (69,56)

KOMMENTAR FRÅN VD

Stabilt kvartal, stabil framtid

Ett oroligt kvartal i följderna av coronaviruset där Fastator stått stadigt, och där vi står väl positionerade för framtiden. Det kan vi till stor del tacka vår affärsidé för. Som börsens enda investmentbolag inom fastigheter har vi spridit såväl risker som möjligheter inom olika segment med våra innehavsbolag. En fördel som kanske förbises i tider då alla pilar pekar uppåt, men som tydligt visar sin styrka i turbulenta tider som dessa. Med våra innehavsbolag vilar Fastator på flera ben samtidigt. Det ger oss förutsättningarna för stabil och långsiktig tillväxt, parallellt med snabba tillväxtmöjligheter när tiden är mogen. 

Offentliga Hus är vårt absolut största innehavsbolag och verksamt inom samhällsfastigheter med solida intäkter från stat, kommuner och regioner. Den nya ledningen, som tillträdde vid årsskiftet, började med en rivstart och har fortsatt i samma takt. Det handlar om ytterligare förvärv, förstärkt organisation med fastighetschef och utökat transaktionsteam samt ett gediget arbete inför börsnotering senare under 2020. Dessutom har bolagets styrelse utökats med Mari Broman och Magdalena Schmidt, vilket ger Offentliga Hus expertis inom hållbarhet - ett område som blir allt viktigare för såväl fastighetsbransch som samhället i stort.    

För Point, vars fokus ligger på centrumutveckling, och Industrisamhället, som fokuserar på stadsnära industrifastigheter, har den coronapandemi som präglat kvartalet inte inneburit några omedelbara effekter. Hyresgästerna för båda bolagen representerar mycket diversifierade verksamheter, vilket i sammanhanget naturligtvis är en styrka, samtidigt som bolagen nogsamt fortsätter att följa utvecklingen och föra en fortlöpande dialog med hyrestagarna. I arbetet med hyresgäster och att se framtida möjligheter och lösningar kan hela Fastatorgruppen luta sig mot Nordic PM, vårt förvaltningsbolag som finns över hela landet på plats där hyresgästerna finns. Således är Nordic PM en trygghet för såväl hyresgästen som våra innehavsbolag. 

Jag vill även passa på att välkomna Eva Hamilton som framtida styrelsemedlem i Fastator. Eva har stor erfarenhet av precis det som landet behöver framigenom - att leda och utveckla verksamheter som gagnar samhället.

Fastator står stadigt. Även om framtidens konturer må vara suddiga, ser jag desto skarpare konturer för Fastator: stabilitet och möjligheter för tillväxt.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 6 maj 2020
 

Fastators rapport för Q1 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 07.00 CET.

 

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/