Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Aktiespararna publicerar uppdaterad aktieanalys av Fastator

08:15 / 26 May 2020 Fastator Press release

Aktiespararnas uppdragsanalystjänst Analysguiden har publicerat en uppdaterad aktieanalys av Fastator. Analysen finns i sin helhet på:  

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/fastator_q1_2020.pdf

Sedan förra analysen från Analysguiden har deras organisation utökats och ansvariga aktieanalytiker för analysen av Fastator är numera Johan Hellström och Nils Hellström.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/