Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet

10:00 / 18 March 2020 Fastator Press release

Nordic Credit Rating har offentliggjort en kreditanalys avseende svenska samhällsfastighetsbolag. Analysen belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en stark fastighetsportfölj och långa hyresavtal. Nordic Credit Rating bedömer att nästan alla hyreskontrakt kommer att fortsätta generera hyresintäkter under ett volatilt och osäkert 2020.

Offentliga Hus kreditbetyg är oförändrat BB-, stabila utsikter.

Nordic Credit Ratings fullständiga analys finns tillgänglig på: https://nordiccreditrating.com/

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/