Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

14:58 / 11 November 2020 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator" eller "Bolaget") emitterade den 22 september 2020 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med ISIN SE0014855276 och seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor med ISIN SE0014855284 (tillsammans "Obligationerna"). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 13 november 2020. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat två prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospekten kommer finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://fastator.se/investerare/emitterade-vardepapper/ och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/