Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

07:00 / 5 November 2020 Fastator Press release

Kvartalet juli-september

Omsättning, MSEK                                                       55,8 (68,2)

Periodens resultat, MSEK                                             66,1 (99,0)

Avkastning på eget kapital, %                                        4,2 (9,0)

Soliditet, %                                                                     46,8% (36,6)

Substansvärde, MSEK                                                   1 701,1 (1201,0)

Substansvärde per aktie efter utspädning                      110,4 (80,4)

Perioden januari-september

Omsättning, MSEK                                                       188,8 (145,8)

Periodens resultat, MSEK                                             153,7 (241,2)

Avkastning på eget kapital, %                                        10,1 (23,4)    

Soliditet, %                                                                     46,8 (36,6)

Substansvärde, MSEK                                                   1 701,1 (1 201,0)

Substansvärde per aktie efter utspädning                      110,4 (80,4)

 

KOMMENTAR FRÅN VD

Händelserikt kvartal

Många av aktieägarna i Fastator har varit ägare för att få en del av Offentliga Hus tillväxt. Nu är Offentliga Hus noterat, nu är det gjort, dock kommer vi att behålla vårt stora aktieinnehav (28,1%) för en långsiktig värdeutveckling. Jag tycker att det är stockholmsbörsens mest undervärderade aktie. Med en erfaren VD och ledning samt en kassa på ca 1,1 miljard kronor, 9 miljarder kronor i balansomslutning, drygt 400 miljoner kronor i driftnetto per år, där 80% av intäkterna kommer från den offentliga sektorn, är det bara att följa med! Glöm inte att även titta på Offentliga Hus Q3-rapport.

Fastators fokus ligger nu på att bygga upp våra övriga bolag. Jag ställer upp dom utan inbördes ordning, detta för att ni lättare ska kunna följa oss framgent.

Point Properties

Med en aktiv styrelse och Magnus Åkesson som ny VD. En riktig superrekrytering. Så håll i er, här finns det tillväxt! Se mer på www.pointproperties.se.

Nordic PM

PM betyder, Property Management, dvs förvaltning av fastigheter till våra innehavsbolag och många andra noterade bolag och fastighetsfonder. Med Jeanette Öhrn som VD växer och sysselsätter Nordic PM idag ca 100 personer.

Industriparken (fd Industrisamhället)

Med Joakim Orthén som VD, och med Leif Östling som pådrivande styrelseordförande växer detta bolag. Inom två år kommer bolaget vara lika stort som Offentliga Hus är idag. Industriparken har nu en balansomslutning på ca 1,4 miljarder kronor, inklusive avtalade förvärv. Med utveckling av befintlig portfölj samt förvärv kryddat med trading av fastigheter, kommer detta bolag ge ett starkt kassaflöde och hög utväxling till aktieägarna.

Studentbostäder i Sverige

Numera på väg att bli noterat. Detta bolag kommer att växa så det knakar. Vi kommer vara aktiva ägare med 19,9% av kapitalet i det noterade bolaget.

Kassa

Kassa är ju inget bolag i sig, men en viktig nämnare när man ska få bolag att växa. I skrivande stund har vi likvida medel om över 500 miljoner kronor. Utöver detta har vi ytterligare 200 miljoner kronor mer i ramutrymme på vår befintliga obligation. Så därmed har vi mycket torrt krut i bössan!

Fastators rapport för Q3 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 07.00 CET.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/